SELECT LANGUAGE : ENGLISH NEPALI
Headlines News
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाको आधिकारिक वेवसाइटमा यहांहरुलाई स्वागत छ । !                                                         सुचना आ .व.०७४/०७५                                                          प्रशासनको सूचना २०४७                                                         
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाको आधिकारिक वेवसाइटमा यहांहरुलाई स्वागत छ । !

पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाको आधिकारिक वेवसाइटमा यहांहरुलाई स्वागत छ । क्षे.स्वा.नि. को नयां अपडेटहरुका लागि वेवसाइट हेर्दै गर्नुहोला !