SELECT LANGUAGE : ENGLISH NEPALI
Headlines News
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाको आधिकारिक वेवसाइटमा यहांहरुलाई स्वागत छ । !                                                         सुचना आ .व.०७४/०७५                                                          प्रशासनको सूचना २०४७                                                         
प्रशासनको सूचना २०४७

यस  निर्देशनालय अन्तर्गतका जिल्लाहरूबाट स्थानीय  निकायमा खटाएको कर्मचारी को विवरण २०७४

 निर्देशनालयबाट स्थानीय निकायमा खटाएको कर्मचारी को विवरण २०७४